x Inschrijven - Scouts Boven-Lo

Inschrijven scoutsjaar 2017-2018

Algemene gegevens

Meerdere e-mailadressen zijn mogelijk, scheid deze met komma en spatie.

    • Problemen bij het inschrijven?
    • webmaster@scoutsbovenlo.be
    • groepsleiding@scoutsbovenlo.be

    • De Bovenlopers
    • Ons maandelijk activiteitenblad De Bovenlopers wordt vanaf dit jaar volledig digitaal bezorgd. Zo sparen we papier uit en dragen we als scouts een steentje bij aan het milieu.