De mobiele site is nog in aanbouw en werkt mogelijks niet optimaal

De MOS VZW

De MOS (Materiële ondersteuning scouts Boven-Lo) is de vzw achter scouts Boven-Lo. Ze houdt zich bezig met financiële/administratieve zaken en het beheren van de lokalen. Ze staat met andere woorden in voor de niet-dagelijkse, niet-actieve werking van de scouts. Zo kan de leidingsploeg zich ten volle focussen op de vele vergaderingen, kampen en activiteiten.

Taken

De MOS beheert de lokalen. Sinds 2015 beschikken we op Boven-Lo over degelijke nieuwbouwlokalen. De MOS zorgt voor verdere afwerking, organiseert de verhuur en regelt de afbetaling. Dit alles gebeurt uiteraard in nauw contact met de uiteindelijke bewoners, de scouts. Kleine mankementen of herstellingen worden opgelost door de scouts. De meer structurele problemen of projecten worden aangepakt door de MOS.

Uiteraard dient de MOS op financieel vlak goed georganiseerd te zijn. Op korte(re) termijn dient er een strakke begroting opgesteld te worden om te voorzien in de afbetaling en afwerking van de lokalen. Ook op lange termijn probeert de MOS uiteraard een spaarpot aan te leggen, om grote toekomstige kosten te kunnen dekken.

Deze financiële taak is nauw verbonden met de nood aan het inzamelen van extra middelen. Hiervoor rekent de MOS naast de scouts ook op het GeldInzamelComité (GIC). Ze organiseren winstgevende evenementen zoals het eetfeest en de ontbijtmanden.

Samenstelling

De MOS bestaat uit een Raad van Bestuur (RvB) en een Algemene Vergadering (AV). De RvB komt tweemaandelijks samen en staat in voor de dagelijkse werking van de vzw.

Algemene vergadering

Minstens 1 keer per jaar legt de RvB een jaarverslag voor aan de leden van de AV, die deze dienen goed te keuren. Het is ook een moment waar de RvB de projecten en plannen van het voorbije én komende jaar presenteert. Tegelijk is het een kans voor de leden van de AV om vragen te stellen, feedback te geven, ideeën te verspreiden... De AV wordt bijgewoond door al wie betrokken is bij scouts Boven-Lo en wil zetelen (oud-leiding, groepsleiding, GIC, ouders…).

Interesse?

Zin om toe te treden tot de Raad van Bestuur, het GIC of de Algemene Vergadering? Laat ons dan zeker iets weten! Heb je minder tijd, dan kan je altijd 'sympathisant' worden. Dan houden wij jou op de hoogte van wanneer we een extra paar handen kunnen gebruiken op een werkdag of het eetfeest. Mail ons via mos@scoutsbovenlo.be